KOOPIA

18. novembrist kuni 6. detsembrini leiab aset 7. Artishoki biennaal, kus üht uut teost esitlevad 10 kunstnikku ning kõigile 10 teosele kirjutavad kommentaari 10 kirjutajat. 10 järjestikusel õhtul, 18. kuni 27. novembrini, toimuvad teoste esmaesitlused eri paikades Tallinna linnaruumis ning 27. novembril avatakse ühisnäitus Kai kunstikeskuses, mida saab külastada kuni 6. detsembrini.

Laura Linsi ja Roland Reemaa kureeritud 7. Artishoki biennaali pealkiri on “KOOPIA”. Kuraatorite eesmärgiks on innovatiivsuse iha kõrval taaselustada arutelu eeskuju võtmisest, matkimisest, jäljendamisest ja kopeerimisest. “Kas ülistades originaalsust ja unikaalsust, pole mitte ebaõiglaselt kõrvale jäetud järeletegemise potentsiaal?” küsivad kuraatorid. 

Kordused, paljusus, eeskujudest lähtumine, kaja ja peegeldused, satiir ning imitatsioon – kõigi biennaalil osalevate kunstnike varasem looming puudutab mõnel viisil töötamist millegagi, mis ei kuulu ainult neile, mille kinnismõte pole originaalsus või mis ongi mõeldud paljundamiseks. Artishoki biennaali raames esitati neile sellest lähtuvalt väljakutse uue teose loomiseks.

Artishoki biennaali formaadile omaselt on kümne kunstniku uutest teostest kutsutud kirjutama kümme kirjutajat. Neist igaühel on ülesanne kirjutada kommentaar kõigile esitletavatele teostele. Käesoleva aasta jooksul on kirjutajate ja kunstnike vahel toimunud nii digitaalseid kui ka füüsilisi kokkusaamisi ning stuudiokülastusi, et arutada ühiselt kunstnike loomeprotsessi ning valmivate teoste üle. Artishoki tekstid on kirjutatud nende kohtumiste põhjal enne teoste lõplikku valmimist. Teoste kohta käivad kirjutised, mis sel aastal varieeruvad dialoogivormis aruteludest ulmekirjanduslike lugudeni, avalikustatakse teoste esmaesitlustel.

“KOOPIA” eesmärgiks on järele proovida ja mõtestada töötamist millegagi, mis ei kuulu meile, mängides mõttega, et miski ei kuulu niikuinii mitte kellelegi ning kõik on juba varem tehtud, palju kordi. Kuid iga hetk saab mingis mõttes olla uus ja ainukordne, saab olla uueks loodud. Arhitektidest kuraatorid toovad siinkohal Artishoki biennaali võrrandisse juurde veel ühe mõõtme – ruumi. Iga teost esitletakse üheõhtuse sündmusena talle eriomases paigas ning vormis 10 päeva vältaval avamisürituste maratonil. Näiteks viib Pieterjan Ginckelsi karikatuurne “No Bull andmekeskus” Artishoki T1 Kaubanduskeskusesse, Anna Mari Liivrandi sepistatud skulptuuride seeria “Okkaline meelitus väljalt”jalutuskäigule Tallinna vanalinnas ning Johanna Ulfsaki suuremõõtmeline käsitsi maalitud ning kootud kangas “Pehmed koopiad” otse võrkpalliplatsile.

Artishoki biennaal on toimunud alates 2008. aastast ning seda defineerib eksperimentaalne näituseformaat, mis ühendab jagatud platvormil kunstnikke ja kirjutajaid ning katsetab nende omavaheliste suhetega. Artishok on institutsioonidest sõltumatu kollektiiv, kus eelmiste näituste kuraatorid valivad uued korraldajad, kelle eestvedamisel organiseeritakse 10-päevane avamisürituste maraton ning leitakse formaadile kohased asukohad.

COPY

The 7th Artishok Biennial COPY will take place from November 18th to December 6th, 2020. 10 artists will be presenting new works, and for each artwork 10 writers have written accompanying texts. During 10 consecutive days from November 18th to November 27th, each artwork will be premiered at a specifically-chosen location in Tallinn. A group show that brings all the works together will open at Kai Art Center on November 27th and will remain open until December 6th.

The curators of the 7th Artishok Biennial are Laura Linsi and Roland Reemaa. Amid today's compulsive yearning for innovation, the curators’ aim is to revive discussions on imitation, simulation and copying. "Could it be that blinded by originality and uniqueness, we have unjustly left aside the potential that lies in copying?" ask the curators.

Repetition and references, echoing and mirroring, satire and imitation - in one way or another, the body of work of all the participating artists relates to working with something that doesn’t belong to them, something that is not obsessed with originality, or something that is intended to be duplicated. With this in mind, the artists were challenged to create new pieces for COPY.

Following the biennial’s pre-established format, ten writers were invited to write about the emerging artworks. Each of them was tasked with writing a commentary for each of the works in production. Over this year, the writers and artists met digitally as well as physically, and organised studio visits to discuss the artists’ creative processes and the emerging artworks. The 100 texts were written based on these meetings and discussions ahead of the finalisation of the artworks. Varying from written dialogues to short sci-fi stories, they will be presented alongside the artworks.

COPY muses about and tests the concept of working with something which does not belong to us in the context where nothing really belongs to anyone anyway and everything has already been done before, many times. Yet every moment can, in some way, be novel and singular, can be made anew. The curators introduce a spatial dimension to the matrix of the biennial. Each of the new artworks will be presented in a specific place, form and context at a one-night-only event during a 10-day marathon of premieres. Pieterjan Ginckels’ satirical performance No Bull Data Centre, for example, will take us to the T1 Mall of Tallinn, Anna Mari Liivrand’s forged sculpture series invites us for a walk in Tallinn’s Old Town and Johanna Ulfsak’s large-scale hand- painted and hand-woven textile Soft Copies puts us onto a volleyball court.

Artishok Biennial has taken place since 2008. It is defined by an experimental exhibition format which connects art writers and artists on a shared platform and challenges their relationship during the working process. Artishok is an independent and informal collective, where the biennials’ previous curators select their successors for the following edition.

artishoki-kaart

Kuraatorid / Curators

Laura Linsi & Roland Reemaa

Graafiline disainer / Graphic designer

Brit Pavelson

Dokumentatsioon / Documentation

Gert Põrk & Joosep Ehasalu

Näituse toimkond / Exhibition team

Kadri Laas-Lepasepp, Kadi-Ell Tähiste, Triin Metsla

Tõlked / Translations

Martin Rünk, Elnara Taidre, Kristofer Rikken, Tanja Muravskaja, Laura Linsi, Sandra Kosorotova, Maria Vassiljeva

Näituse installatsioon / Exhibition Installation

Tehniline Direktor (Tõnu Narro, Mihkel Lember)

Veebiarendus / Web development

Eva Rank

Näitust toetavad / Supporters

Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriamet, Eesti Arhitektide Liit, Prantsuse Instituut Eestis

Sponsorid / Sponsors

Ramirent Baltic AS, AS Silikaat, No Bull Energy Drink, ProKaamera, BIGBANK Tartu

Täname / Thanks to

Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tallinna Tehnikakõrgkool, T1 Kaubanduskeskus, Talinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, DasHaus, Ferrum Fabrica OÜ, Arcwood, Osmo

Margus Tamm, Maarin Ektermann, Liina Linsi, Merilin Kruusel, Kerli Praks, Juulia Aleksandra Mikson, Anne Luik, Robin Ristimäe, Johannes Säre, Risto Kann, Pärtel Eelmere, Villem Tomiste, Mari-Liis Päeva, Mart Ole, Jorma Vaher, Karl-Sander Lebbin, Arcwood, Osmo