Tekstid


Ann Pajuväli

kataloog nimisõna et
1 trükiste, piltide, teavikute, info, andmete vm korrastatud nimistu
Ettevõtte laos võeti kasutusele elektrooniline kataloog
Ma tellisin Anttila kataloogist endale püksid

Naabersõnad

tegusõnaga

kataloogi koostama | välja andma | vaatama | sirvima
kataloogis asuma
Kõikide kasutajate failid asuvad kataloogis nimega “Kodu”.
kataloogist leidma

nimisõnaga

näituse kataloog | raamatukogu | festivali
Täieliku otsingu jaoks ei piisa kindlasti oma raamatukogu kataloogist.
kataloogi koostamine | sisu | nimi | koostaja | loomine
Kataloogi sisu teile ei kuvata.
fail ja kataloog | ajakiri | näitus | raamat
Koopiate tegemine failidest ja kataloogidest on lihtne ja kiire.

Veel sarnaseid sõnu

tootekataloog, kataloogima, koondkataloog, kaartkataloog, perioodikakataloog, trükikataloog, märksõnakataloog, kataloogikaup, tähekataloog, lugejakataloog, infokataloog

peegeldus nimisõna et

1 valguse, heli vm peegeldumine; selle optiline, heliline vm kujutis (nt vastuhelk, värving, kaja)

sünonüümid refleks, refleksioon

2 reageering millelegi; selle suuline või kirjalik väljendus

sünonüümid refleksioon

3 materiaalsete objektide üldine omadus, mis avaldub selles, et kahe vastastiktoimes objekti puhul kajastuvad ühe objekti olekud teise objekti olekutena

3.1 MATEMAATIKA teatava punkti või tasandi sümmeetriline kujutis sirge suhtes

Veel sarnaseid sõnu 

peegelpilt, helk, helk, refleks, vastupeegeldus, vastuhelk, läige, kuma, kajastus, peegeldumisnurk, peegeldusnurk, peegeldusvõime, peegeldustegur, peegeldi, peegelduma* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Ann Mirjan Vaikla & Szymon Kula

kaja nimisõna et
1 peegeldunud heli, mis on kuuldav alghelist lahus.
Kuulsin oma sammude kaja
Kirikukellade kaja kostus kaugele

Naabersõnad

omadussõnaga

kauge kaja nõrk | mitmekordne
Mõnikord kostsid kõrvu ka inimhääled, kusagilt kaugelt, nõrga kajana.
Need sõnad kordusid justkui mitmekordse kajana kuulajate peades.

tegusõnaga

kaja kostab | kõlab | tekib | peegeldub | kostub | kustub | vaibub

Kaugelt kostab kaja. Kaja tekib ruumides, kus pole piisavalt heli neelavaid pindu. Plahvatuste kaja kostus kaugele.

nimisõnaga

sammude kaja hääle | kellade | laskude | kirikukellade | plahvatuse

Vastuseks kostus ainult minu enda hääle kaja.
Kellade kaja kaigub üle Stockholmi. Kõrvad lõid laskude kajast pilli, muidu aga oli kõik vaikseks ja liikumatuks jäänud. Esimeste laskude kaja mõjub ka tropistatud kõrvadele nagu hele laks.

Veel sarnaseid sõnu

vastukõla, järelkaja, vastukaja, kajakõne, kajalood, pilkaja, kajama* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Anna Mari Liivrand

vihjama tegusõna et
1 kaudselt mainima või märku andma, mõista andma

kellele/millele

Naabersõnad

määrsõnaga

korduvalt vihjama | ettevaatlikult | vaikselt | viisakalt | delikaatselt | peenelt | ääri-veeri | kaudselt | umbmääraselt | selgelt | otseselt | konkreetselt | ühemõtteliselt | avalikult | anonüümselt

vihje nimisõna et
1 kaudne ütlus või märguanne, mõistaandmine
Jaan ei teinud vihjest välja

Naabersõnad

omadussõnaga

väike vihje | selge | hea | otsene | anonüümne | uus | ilmne | kaudne | kasulik | võimalik | oluline | konkreetne | üksik | ainus | peen | suunav | viimane | täpne | ebamäärane | abistav | ilmselge

peidetud vihje | varjatud

tegusõnaga

vihje aitab | ütleb | juhatab
Vihje juhatas siiski lõpuks õigesse kohta.
vihjet andma | saama | tegema | kontrollima


viide nimisõna et
1 märk millestki; millelegi osutav nõuanne, näpunäide, vihje vms

Naabersõnad

omadussõnaga

oluline viide | otsene | selge | konkreetne | ainus | kaudne | väike | ilmne | huvitav | kirjalik | ilmselge | umbmäärane | ähmane | irooniline
Anna väike viide, kuhu me teel oleme!

tegusõnaga

viide puudub | sisaldub | esineb
viiteid leiduma | tegema

nimisõnaga

vihje ja viide* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Jass Kaselaan

duplikaat nimisõna et
1 dokumendi teine, võrdselt kehtiv eksemplar

sünonüüm

dublikaat

Veel sarnaseid sõnu

aplikaattelg, multiplikaator, aplikaat, dublikaat, aplikaator, silikaat, vormipluus, kriimuline, reduplikatsioon, alumosilikaat

ÕS soovitab

Sobiv kirjakuju on ladina vormist duplicatus lähtuv duplikaat, mitte vene sõnast дубликат mõjutatud dublikaat. Hea tava on lähtuda vahenduskeelte asemel otse ladina või kreeka keelest.* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Joana Chicau

autoriõigus nimisõna et
1 autori õigus oma teose avaldamisele, reprodutseerimisele ja levitamisele

millele

Autoriõigus tarkvarale

Naabersõnad

omadussõnaga

varalised autoriõigused isiklikud | rahvusvahelised

Auhinnatud ideekavandi autorile jäävad isiklikud autoriõigused.

tegusõnaga

autoriõigus kuulub | tekib | kehtib | laieneb

Teose autoriõigus kuulub isikule, kes on teose loonud.
Autoriõigus tekib teose loomisega ehk ideele konkreetse vormi andmisega.
Autoriõigus kehtib autori eluajal ja 70 aastat pärast tema surma.
Internetis levib väga erinevat teavet ning autoriõigus laieneb ka internetikeskkonnale.

autoriõigusi kaitsma | rikkuma

Kui rikutakse autoriõigusi, saab teksti käsitleda kui plagiaati.

nimisõnaga

autoriõiguse seadus
autoriõiguste rikkumine | kaitse | omanik | kaitsja
Kriminaalkoodeksis on autoriõiguste rikkumise eest ette nähtud rahatrahv või kuni kolmeaastane vabadusekaotus.* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Johanna Ulfsak

reproduktsioon nimisõna et
1 koopia, mis on tehtud trükitehniliselt, fotograafiliselt vm teel

sünonüümid

repro

Raamatus on toodud kaheksa reproduktsiooni Gauguini loomingust
Kaubamärgi reproduktsioon

2 BIOLOOGIA elusolendite suguline või suguta paljunemine

sünonüümid

sigimine, tokogoonia, paljunemine

Kanepi toime reproduktsioonile
Kromosoomide reproduktsioon

2.1 millegi taastekitamine, järele loomine

Teater kui reproduktsioon

Veel sarnaseid sõnu

sigimine, repro, tokogoonia, paljunemine, taastamine, taasesitus, reproduktiivne, bioproduktsioon, produktsioon, liposuktsioon, üleproduktsioon

reprodutseerima tegusõna et
1 trükitehniliselt, fotograafiliselt vm teel tehtud koopiana esitama

Albumis on reprodutseeritud 101 teost muuseumi kullafondist

2 BIOLOOGIA sigima, paljunema

Terved organismid reprodutseerivad ja levitavad oma geene

2.1 midagi järele looma, taastekitama

Neid mälestusi on võimalik reprodutseerida hüpnoosi kaudu

Veel sarnaseid sõnu

taasesitama, taastekitama, taaslooma, taastama, publitseerima, soleerima, pareerima, projitseerima, eksponeerima, produtseerima, dokumenteerima, parodeerima, modereerima, kodeerima, kopeerima, redutseerima, saluteerima, indutseerima, doseerima, visualiseerima* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Kaisa Sööt & Koit Randmäe

imitatsioon nimisõna et
1 see, mis midagi jäljendab, mis pole originaal

sünonüümid

järeletehtu, imiteering

Seinale on naelutatud laudpõranda imitatsioon.
Ussinaha imitatsioon.
Puiduimitatsioon.

1.1 millegi või kellegi järeleaimamine, mingi eeskuju põhjal kellegi või millegi matkimine

sünonüümid

imiteering

Netileht muutub üha enam ajakirjanduse imitatsiooniks.

2 sama meloodia või meloodiaosa kordamine helitöö eri häältes

Veel sarnaseid sõnu

järeletehtu, mulaaž, jäljend, koopia, järeleaimamine, jäljendus, butafooria, järeletegemine, epigonism, imiteerimine, epigoonlus, võltsing, imiteering, võltsimine, krepitatsioon, levitatsioon, agitatsioon

imiteerima tegusõna et
1 tegelikkust jäljendama, midagi eeskuju, mudeli järgi läbi mängima, hrl millegi harjutamiseks või katsetamiseks

sünonüümid

jäljendama, matkima, simuleerima

Veekogul askeldas mees, kes imiteeris kalapüüki.

Veel sarnaseid sõnu

järele aimama, järele tegema, matkima, ahvima, kalkeerima, järgima, kopeerima, osatama, parodeerima, jäljendama, tegema, viseerima, osoneerima, üldistama, žongleerima, maskeerima, steriliseerima, eksperimenteerima, idealiseerima, veerima, modelleerima, emiteerima, stimuleerima, poleerima, doseerima, šunteerima, saboteerima, interpreteerima, kombineerima, ratsioneerima, eksponeerima, varieerima, laveerima, agiteerima, galvaniseerima, inspireerima, soleerima, limiteerima, pareerima, doteerima, struktureerima, grupeerima, möbleerima, atesteerima, tsementeerima, piketeerima, simuleerima, dikteerima* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Marc Leschelier

kordus nimisõna et
1 millegi uuesti tegemine, lausumine, toimumine

Rütmiliste kordustega muusikapala
Oluline on harjutuse suur korduste arv ja rahulik tempo

1.1 episoodide, väljendite, üksiksõnade või häälikute täpne või muutustega kordamine poeetilisel eesmärgil

Värsisisesed kordused
Üheülbalised kordused häirisid lugemist

Naabersõnad

omadussõnaga

pidevad kordused | tarbetud | lõputud | rütmilised | rohked | liigsed

tegusõnaga

kordust näitama | nägema | vaatama
kordusi vältima

nimisõnaga

saate kordus filmi | harjutuste | finaali | uudiste | mängu
korduste arv | vältimine

Treenituse kasvades suurenda harjutuste korduste arvu või hantlite raskust.


üksus nimisõna et
1 mingi süsteemi, koosluse vm terviku iseseisev osa, üks teistest omasugustest

Territoriaalne üksus
Fraseoloogiline väljend kui keeleline üksus

Naabersõnad

omadussõnaga

uus üksus | akadeemiline | iseseisev | kohalik | geograafiline | eraldiseisev | väike | tehniline | territoriaalne | poliitiline | statistiline | funktsionaalne | juriidiline | piirkondlik | suur | rahvusvaheline | sõjaline | administratiivne

tegusõnaga

üksus asub | osaleb | tegutseb | tegeleb | korraldab
üksust moodustama | looma
üksusesse kuuluma

nimisõnaga

üksuste liit
asutus ja üksus | riik | institutsioon | organisatsioon* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Pieterjan Ginckels

simuleerima tegusõna et

1 tegelikkust jäljendama, midagi eeskuju, mudeli järgi läbi mängima, hrl millegi harjutamiseks või katsetamiseks

sünonüümid

imiteerima, jäljendama, matkima

Õppustel simuleeritakse rabapõlengut.
Venemaa simuleeris rünnakut NATO vastu.

ÕS soovitab

Venemaa matkis rünnakut NATO vastu.

2 tervisehäiret, haige-olekut teesklema vm viisil teeseldes käituma (hrl millestki kõrvalehoidmiseks)

Hakkasin simuleerima kõhuvalu, kuni pandi haiglasse.
Noormehed simuleerisid auto rikkiminekut.* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.


Siim Karro

standard nimisõna et
1 vormi-, kvaliteedi-, taseme- vms nõuete kogum, ühtsed kohustuslikud nõuded ja juhtnöörid millegi korduvaks tegemiseks või kasutamiseks; selliseid nõudeid kirjeldav dokument

Kõik tooted on valmistatud range tehnilise standardi põhjal

Naabersõnad

omadussõnaga

uus standard | ühtne | kõrge | kehtiv | ühine | riiklik | eetiline | kindel | asjakohane | vajalik | euroopalik | ülemaailmne
rahvusvahelised standardid | tehnilised | erinevad | siseriiklikud | üldised | sotsiaalsed | demokraatlikud
teatud standard

Kvaliteeti aitab tagada teatud standarditele vastamine

tegusõnaga

standard kehtib | puudub | vastab | sätestab | nõuab | lubab | määratleb | käsitleb
standardit kohaldama | looma | kehtestama | rakendama | kasutama | avaldama | välja töötama | järgima

Standardid töötatakse välja keskmise töötaja jaoks

standardile vastama

Tootja paneb oma tootele märgi, mis tõendab, et toode vastab standardile.

nimisõnaga

kvaliteedi standard | maailma
teenuste standardid | lääne | tänapäeva
standardite väljatöötamine | kehtestamine | järgimine | kasutamine
standardi nõuded

Mis oli kõige raskem osa standardi nõuete täitmisel?

normid ja standardid | eeskirjad | nõuded | reeglid

Bussid vastavad kõikidele euroliidu normidele ja standarditele.

1.1 eeskuju või näidis, millega midagi võrreldakse

Maaelu ei vasta hea elu standardile

2 endisaegne Inglise ruumimõõt, 165 kuupjalga (umbes 4,67 m3)

Veel sarnaseid sõnu

norm, konditsioon, standardformaat, topeltstandard, standardne, standardkeel, standardsus, standardmark* Sissekanded pärinevad Sõnaveebist: EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõnavõiväljend (7.11.2020). Esitatud osaliselt.