Tekstid


Ann Pajuväli

Ann Pajuväli

„Üle ääre ümber tiigi”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Üle ääre ümber tiigi”?

Tegemist on raamitud kujutisega, mis lähtub autori isikupärasest kahemõõtmelisest erksavärvilisest mudeli-esteetikast – aegade jooksul erinevates tööprotsessides kujunenud ja kuhjunud eriobjektide kataloogist – mis siinkohal teeb sammu osaliselt ka kolmandasse mõõtmesse, kaasates raamiva elemendina autori käekirjale sarnaseid kolmandate osapoolte mudelkataloogide võimalusi : 8x sisekaar 18.2.1. ja 2x sirge 18.4.

Mis on soovitatav annus?

Roteeruvalt üks kuni neli ringi. Viis ja enam on ka ok. Soovitatav on mitmekülgne lähenemine, sest konkreetne rakurss puudub. Kui siiski arvate end olevat leidnud ideaalse rakursi, on paraku tegemist näivusega ning te eksite. Soovitatav on hoiduda liigsest distantsist. Liigne lähedus ei ole samuti soovitatav.

Millal peab „Üle ääre ümber tiigi” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui olete omadega mäel, ja veel eriti, kui Õismäe ring on teile lähedane. Kui olete üles kasvanud või elate parasjagu mõnes paneelelamurajoonis. Kui olete lugenud Mati Undi „Sügisballi“ või vaadanud vastavat Veiko Õunpuu filmi. Kui tegelete linnakeskkonnas teedeehitusega, liikluse planeerimise või muu sarnasega, või olete hiljuti süvasirvinud Kiili Betooni e-kataloogi.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. Kõik on hästi.

Mis on „Üle ääre ümber tiigi”võimalikud kõrvalnähud?

Võite tunda ennast linnu, jumala või linnaplaneerijana; kuid mitte niivõrd elanikuna. Võite soovida asuda mudelitepõhiseid standardkatalooge komplekteerima. Teile võib meeldima hakata kahemõõtmeline maailmaloome. Näivast magususest võib teil tekkida tung äärekive hammustada.

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Ann Mirjan Vaikla & Szymon Kula

Ann Mirjam Vaikla & Szymon Kula

„Monument (r)evolutsioonile”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Monument (r)evolutsioonile”?

Kõrvutamise ühismõjus; teatavas paralleelsuses, mille toimeaineteks on monumentaalne Lenin ( ca 1950) ja skulpturaalne megaliit/monoliit ( ca 4500–1500 eK). Toime eelduseks on sageli tõepähe võetav ja sagedamini ekslik arusaam, milles Ida näib Läänt kopeerivat (siinne on küll esmalt Euroopa-keskse fookusega). Vastuseid ei ole tarvis anda, küll aga tuleb osata kahtlemist initsieerida. Kes ikkagi kopeerib keda? Kuidas on need seotud üldiste arengutega; asjade käiguga üldpildis?

Mis on soovitatav annus?

Soovitav annus sõltub perspektiivist. Soovitatav on hoida korduvalt mitmekülgset perspektiivi. Pigem hoiduda liigsest tempokusest. Mõõdukas tempokus on lubatud. See ei ole mäng. Palju ei ole liiga palju, aga vähesest võib jääda väheks.

Millal peab„Monument (r)evolutsioonile”kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui arvate end olevat pigem Läänest või Skandinaaviast . Kui arvate, et endine Ida ongi endine, ning üldse mitte enam. Kui olete globalist, või kui olete suur Lenini austaja. Kui teil pole õrna aimugi, kes on Lenin või kus asus temanimeline puiestee Tallinnas. Kui arvate end päriselt kuuluvat Läände, või et Ameerikat ei ole tegelikult olemas. Kui arvate end paiknevat individuaalses temporaalsuses või igatsete olemata tulevikke ja tulemata olevikke.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Proovige meenutada aegu enne teie sündi. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. Korrake.

Mis on „Monument (r)evolutsioonile” võimalikud kõrvalnähud?

Peapööritus, silmade väsimus ning valearusaam, et kujutatud on veel valmimata või pooleliolevat Lenini kuju. Võite arvata, et Lenin ja monoliit on tegelased samale ekraanile projitseeritud kahest erinevast filmist, kelle monoloogid on pooljuhuslikult, kuid sellegipoolest tähenduslikult sünkrooni sattunud.

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Anna Mari Liivrand

Anna Mari Liivrand

„Okkaline meelitus väljalt”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Okkaline meelitus väljalt”?

Aluseks on võetud Tallinna vanalinnas paiknevate äride anakrooniliste reklaamsepiste motiivid, mis on siinses kontekstis omakorda põimitud osaliselt mütoloogiliste virvatulede motiividega. Peen eenduv helendus jäigalt voolavas metalses vormis, milles sepis seguneb LED-dioodiga ning manab ahvatlusi.

Mis on soovitatav annus?

Mitmekordne meelisklev kuur, soovitatavalt eri asukohtades, mille kohta leiate infot kusagilt mujalt. Läheneda rahulikult, kogemuslikult, tunnetuslikult. Soovitatav on valvsust mitte kaotada, kuid ühtlasi hoiduda liigsest valvsusest. Ärevus unustada.

Millal peab „Okkaline meelitus väljalt” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui olete erakordselt vastuvõtlik ahvatlustele, meelitustele ja/või hüpnotiseerimisele. Kui teile imponeerivad sepised. Kui olete mütoloogiline tegelane või kui töötate reklaaminduses ja/või olete semiootik. Kui olete parajasti ärev.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Leidke endale lähim „Okkaline meelitus väljalt”. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. Ärge liialt kahelge. Ärge midagi ära andke.

Mis on „Okkaline meelitus väljalt” võimalikud kõrvalnähud?

Oma uurimuses „A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again“ kirjutab spetsialist David Foster Wallace, et „reklaam, mis teeskleb, et on kunst, on – parimal võimalikul juhul – nagu keegi, kes naeratab sulle soojalt ainult seetõttu, et tahab sult midagi saada. See on ebasiiras, aga kurikaval on see kuhjuv mõju, mis niisugusel ebasiirusel meile on: pakkudes ideaalset heasoovlikkuse koopiat või simulaakrumit ilma hingestatud heasoovlikkuseta, ajab see meie päid segi ja tugevdab kaitset isegi ehtsate naeratuste, päris kunsti ja tõelise heasoovlikkuse vastu. See paneb meid ennast tundma segaduses ja üksi ja viljatu ja vihase ja hirmununa. See tekitab meeleheidet.“

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Jass Kaselaan

Jass Kaselaan

„Valge linn”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Valge linn”?

404 suuremat tükki ja 1404 väiksemat tükki moodustavad 6 maja. Ühel majal on 234 akent. Detailsemaks minna ei ole siinkohal põhjust, kuid akende hulk on sellegipoolest võrdne väiksemate tükkide koguhulgaga. Uksed puuduvad. Identsus sisuliselt samuti. Valge on. Midagi joonistub, midagi mitte otseselt pinnapealset. Tänavad on tühjad. Haljastus jäi tegemata. Siin ei ole veel elatud.

Mis on soovitatav annus?

– Kas soovite poeetilist või konkreetset vastust?
– Eee, me tahaks teada, kui kaua sellega umbes läheb?
– No see oleneb nüüd küll sellest, kui kiiresti te vaatate... Alustage otsast, unustage aeg.
– Üks korraga?
– Jah. Üks korraga. Näiteks. Esialgu. Pärast võib juba ka rohkem. Ma arvan.

Millal peab „Valge linn” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui olete omadega mäel. Kui olete üles kasvanud või elate parasjagu mõnes paneelelamurajoonis. Kui olete lugenud Mati Undi „Sügisballi“ või vaadanud vastavat Veiko Õunpuu filmi. Kui kavatsete parasjagu rajada mõnda monumenti või tegelete avaliku ruumi kujundamise küsimustega. Kui teil on mingi teema korduste või rutiiniga.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Midagi pidi ju juhtuma.

Mis on „Valge linn” võimalikud kõrvalnähud?

Alateadlik soov näha üksnes korrapära, olgugi et omapärad seisnevad pigem just korrapäratuses. Te ei talu kordusi. Te ei salli kordusi. Te ei seedi kordusi. Te ei naudi kordusi. Te ei naudi kordusi. Te ei taju kordusi. Või siis eripärasid. Või rutiini.

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Joana Chicau

Joana Chicau

„(copy {only} if: < copying acts > / < acts of copying >)”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „(copy {only} if: < copying acts > / < acts of copying >)”?

Tegemist on reaalajas lahtikodeeruva võimalikkuste ahelaga, mis seob performatiivsuse algoritmilisusega. Projitseeritud on tantsisklev veebileht, millel leiab aset kopeerimise võimalike stsenaariumite läbimäng. Tingimused on seatud, ning neid järgitakse. Variatsioonid on sündmusesse kaasatud. Küsimus on siinkohal kopeerimises endas ning selle võimalikes võimalikkustes. Kõrvalosades astuvad üles autoriõigused.

Mis on soovitatav annus?

Annus peab vastama vastavatele tingimustele. Üksnes siis, kui nii tingimused kui meetod on vastavad, on annus võimalik. Tingimused ja meetodid võivad varieeruda. Võimalusi on mitmeid, kuid need peavad ilmtingimata olema mõlemapoolselt täidetud.

Millal peab „(copy {only} if: < copying acts > / < acts of copying >)” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui olete ülemäära tundlik autoriõiguste teema kohapealt. Kui teil puuduvad autoriõigused, või teil on neid liiga palju. Kui olete liiga alternatiivne või liiga normatiivne.
Kui te pole päris hästi kursis järgnevatega – (©) Copyleft liikumine (All wrongs reserved) / (K) All Rites Reversed / The (Cooperative) Non-Violent Public License / Anti-Fascist MIT License / Decolonial Media License 0.1. / jpt.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui tingimused meenuvad. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. Korrake. Kopeerige oma eelnevat käitumist mõnel uuel moel. Korrake..

Mis on „(copy {only} if: < copying acts > / < acts of copying >)”võimalikud kõrvalnähud?

Teile võib hakata meeldima teadlik ja teadmatu kopeerimine. Teile võivad hakata meeldima alternatiivsed õigused, konkureerivad võimalikkused. Teie vundament võib kõikuda. Te võite minna asjaga kaasa.

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Johanna Ulfsak

Johanna Ulfsak

„Pehmed koopiad”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Pehmed koopiad”?

Tekstiilile maalitud üleelusuurus tes emast eraldatud ning otseste soo- ja rassitunnusteta beebimürakates. Traditsioonidele tuginev tekstiil, mis on 9m lai ja 2x1m kõrge, lähtub standardse võrkpallivõrgu mõõtudest (9m x 1m). Seda hoiavad üleval kaks postilikku tuge. Algselt ühemeetriseid paane seob omavahel kahemeetriseks tekstiiliks lõngadest traageldatud, justkui kuiv lihasse kasvanud arm.

Mis on soovitatav annus?

Piisav kogus on mõõdukalt teadlik. Soovitatav on vältida liigsete paralleelide, metafooride ja isiklike eelduste või eelarvamuste ülemäärast tõepähe võtmist (ja/või autorile projitseerimist). Siiski tuleks neid proovida märgata ja tabada, et olla nende olemasolust teadlik, sest need on olemas. On. Ühtlasi on soovitatav pidada meeles, et soovitused on soovituslikud. Nagu iga mänguga, on sellel omad reeglid ning neid reegleid tuleb võtta tõsiselt, sest tegemist ei ole mänguga.

Millal peab „Pehmed koopiad” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui tajute end elavat beebipiltide viirusliku leviku ajastul ega mõista (ega soovi mõista) selle täpsemaid tagamaid ja/või eesmärke. Kui olete või olite või kavatsete olla ema. Kui olete või olite võrksportlane ja/või võrgustunud inimene.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Proovige meelde tuletada erinevusi isiklikult intiimse ja avalikult üldkasutatava vahel. Pange need endale kirja ning proovige mitte unustada. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. See ei ole mäng.

Mis on „Pehmed koopiad” võimalikud kõrvalnähud?

Liigsete paralleelide, metafooride ja isiklike eelduste või eelarvamuste teke. Suurenev normatiivsuse ja üldisema ühiskondliku surve tajumine. Ebamäärane hirm (enda) tuleviku ees ja täiendavad kahtlused (enda) oleviku mõtestamises. Soov loobuda pildipõhisest sotsiaalmeediast. Ekstreemsematel juhtudel võib tekkida soov ühineda Voluntary Human Extinction Movement’iga.

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Kaisa Sööt & Koit Randmäe

Kaisa Sööt & Koit Randmäe

„Nimeta (Lauamäng)”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Nimeta (Lauamäng)”?

See on mänguväljak, milles kohtuvad mõtted tööst, mängust ja imiteerimisest. See on väga lihtne, olgugi et see oleks võinud olla keeruline; ei ole kerge olla lihtne; aga ei ole ka raske näida keeruline. Laud on ümmargune, aga lõpetamata, sest sellised ei saagi valmis saada. Sellised on olemiseks, ja neis ollakse, kui ollakse. Alles siis võib justkui mõelda, et ollakse valmis; millekski.

Mis on soovitatav annus?

Ühed ülal, teised all; ühed suured, teised väiksed. Mõned vahepealsed vahepeal , kuskil kahe- ja kolmemõõtmelisuse vahepeal. Kes kus, ei mängi rolli, sest rollid on siin võtmiseks. Ja jagamiseks. Ikka kiputakse pigem sinna, kuhu ei ole mõeldud. Või vähemalt võiks kippuda. See on soovitatav. Ühtlasi on soovitatav meeles pidada, et soovitused (ja standardid) on soovituslikud.

Millal peab „Nimeta (Lauamäng)” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui olete oma rollis liiga kinni. Kui teile ei istu mäng. Kui teile ei meeldi istuda. Kui teil on mingi teema laudadega näitusesaalis. Nagu iga mänguga on sellel omad reeglid ning neid reegleid ei pea võtma tõsiselt, sest tegemist on mänguga

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale, aga paluks, et veidi vahvamalt. Unustage oma vanus ja/või ühiskondlik positsioon (mõneks ajaks).

Mis on „Nimeta (Lauamäng)” võimalikud kõrvalnähud?

[Tempokal sosinal]
– Shhh! Oota, kuss...
– Mida? Kuulsid midagi?
– Vaata, liigutab! Liigutas!
– Mis?! Kus!? Mõtled see seal? Mustad püksid ja ketsid?
– Mida? Ei, enamustel ju mustad... Näe see, seal teksade kõrval, seal, noh see...
– Mis taga on?
– Liigutas, viska veits liiva. Vaatab, mis teeb.
– Ok

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Marc Leschelier

Marc Leschelier

„Must mört”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Must mört”?

Seisneb kavandamata rajatise koheses rajamises. Fookuses on tegemine; arhitektuursuse otsekohene materiaalsus ja plastilisus. Täpsemalt on muidugi tegemist eelmainitu dokumentatsiooniga. Tegemist ei ole projektiga, küll aga projektsiooniga. Läbimõeldus on tahtlikult peatatud teatud punktis, kust edasi toimub tegevus.
Tüpoloogiliselt paigutub see kunsti ja arhitektuuri vahealale, omades funktsionaalsuse asemel pigem potentsiaalsust. Siiski, ei ole täit potentsiaali tegelikult kunagi vaja teada, üksnes aimata ja/või kompida. Koostisosadeks on vedelad ja tahked osised. Märksõnadeks on anti-arhitektuur ja/või silikaat.

Mis on soovitatav annus?

Soovitatav on eelnevalt kokkulepitud tunnetuslik kogus vastavalt juhistele, kuid selle meetod võib varieeruda vastavalt olukorra iseärasustele. Annus peaks olema piisavalt mahukas, et oleks võimalik sellesse siseneda, vähemalt teoreetiliselt.

Millal peab „Must mört” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui neist kolmest (skulptor, maalikunstnik, arhitekt) üks käib teie kohta; rohkem või vähem kui üks on veidi teine teema. Kui eelistate keskkonna mõttes linnasüdameid äärealadele. Kui olete Viini aktsionist ja/või neoklassitsist.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. Proovige, kas need sobivad omavahel kokku. Kui ei sobi, proovige veel.

Mis on „Must mört” võimalikud kõrvalnähud?

Te võite hakata nägema funktsioone kasututes asjades (ja vastupidi). Teil võib tekkida tungiv soov ehitada, rajada, püstitada, telliseid laduda. Spetsialistidest vennad Diagramid (ei ole sugulased) on täheldanud: „Bricks, lay them down in a straight line / Bricks, build them into a wall / Bricks, very useful objects / They’re not expensive at all / Bricks, we all take them for granted / Bricks, different colours and sizes / Bricks, I think I’ll go out and buy some / They’re not expensive at all”.

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Pieterjan Ginckels

Pieterjan Ginckels

„No Bull andmekeskus”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „No Bull andmekeskus”?

No Bull Energy poolt sponsoreeritu toob teieni parima igas küllastunud mõttes. Teie ees leiab aset eelnevalt alguse saanud senikestva projekti taasavaldumine, mille puhul on tegu kommertsprojektiks maskeerunud kunstiprojektiga, või – olenevalt asjaolude üksikasjadest – hoopis vastupidisega. Olevik näib kahtlaselt selge ja helge – jätkusuutlikkus, roheline energia, lõputu innovatsioon ja areng, globaalne kultuur, postitatavad päikesepaneelid, läikivad pinnad, moonutatud enesepeegeldused – sest tulevik on juba mõnda aega tulnud. T1. NBA. NBE–AB 2020.

Mis on soovitatav annus?

Tarbida kiirelt, kiiresti. Liiga paljust ei piisa kunagi, alati võib veidi puudu jääda. Eriti kui on eriti kiire.

Millal peab „No Bull andmekeskus” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui olete sage energiajookide või muude energiat andvate ainete tarvitaja. Kui kaubanduskeskused, müügisalongid ja show-room’id mõjuvad teile hubase keskkonnana. Kui tõelisuse ja fiktsiooni vahel vahe tegemine on teie jaoks märkimisväärne väljakutse. Kui teil on harjumus rollidesse lõksu jääda; või vastupidi.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb siis, lähtudes spetsialist Kiwa tähelepanekutest, juhtub asju, valgus põleb, palju valgust, suured laserid, suured laserkiired, nagu ufod tuleks. Meenutage niipea kui meenub. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale. Aga veidi kiiremini.

Mis on „No Bull andmekeskus” võimalikud kõrvalnähud?

Ajaühikute ja esemete väärtused võivad muutuda ning asuda pendeldama. Võib kaasneda ootamatu ja pöördumatu andmete kadu. Võite leida ennast mõtlemast, et mida need postkaardid, matkamatid ja autojupid siin teevad? Võib tekkida mure, pidev mure.
Spetsialist Mark E. Smith on kirjutanud: „‘Cause I’m totally wired / I’m totally wired / (Totally wired) t-t-t-totally wired / (Can’t you see?) totally wired / And I’m always worried / And I’m always worried / And I’m always worried / And I’m always worried.”

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.


Siim Karro

Siim Karro

„Mina olen kõige mõõt”

Enne kogema asumist palun lugege seda teksti hoolikalt. Kui teil tekib küsimusi või te pole milleski kindel, küsige kelleltki järele.

Hoidke seda teksti turvalises kohas, te võite tahta seda uuesti lugeda.

Milles seisneb „Mina olen kõige mõõt”?

Standardsuses, standardites ja standardiseerimises. Selles, kuidas standardid tingivad ja suunavad seda, kuidas me midagi teeme, ja kuidas me hindame igasuguste tegevuste ja tulemuste kvaliteeti. Asi on mõõdupuudes, sest spetsialist Witold Kula väidab, et õigus määrata mõõte on võimu tunnus. Samas on see ka maitse asi, sest spetsialist Susan Sontag tõdeb, et ka maitse reeglid jõustavad võimustruktuure.

Mis on soovitatav annus?

Üks mõõtühik, mis on isikupäraselt inimlik ja ratsionaalne. Mõõtühiku ja muu toetava loogika puudumisel võtke annuse aluseks 175 cm pikkune (valge) mees, või toetuge kaheksandikmeetri süsteemile ja ideaalsele idealistlikule inimesele.

Millal peab „Mina olen kõige mõõt” kogemisega eriti ettevaatlik olema?

Kui arvate, et kõike peaks organiseerima ja standardiseerima. Kui te pole kindel lühendi ISO tähenduses või mida kujutab endast antropotsentrism. Kui olete liiga ratsionaalne ja/või mitte piisavalt keskpärane. Kui arvate, et inimene on looduse kroon ja üldse mitte loom. Kui teil pole maitset või kui seda on liiga palju.

Mis juhtub kui annus ununeb?

Kui annus ununeb, meenutage niipea kui meenub. Teile võib tunduda, et uue annuse asemel on lihtsam tegeleda unustamise tagajärgede haldamisega, aga ei ole. Ei. Ei ole. Seejärel jätkake sarnaselt varasemale.

Mis on „Mina olen kõige mõõt” võimalikud kõrvalnähud?

Võib tekkida arusaam, et selle asemel, et teha nii nagu on tehtud – sest nii ju tehakse – võiks teha hoopis nii nagu on päriselt, vastavalt olukorrale – vastavalt olukorra peale mõtlemise tulemusel tekkinud mõtetele – vajalik ja ka mõttekas teha. Raamatus „The Standard Book of Noun-Verb Exhibition Grammar“ kirjutab spetsialist Niekolaas Johannes Lekkerkerk, et „ näitustamise kompleks (exhibitionary complex), nii nagu me seda tänapäeval mõistame, on endiselt tugevalt tegelikkuse ( matters of fact) korda juurdunud – inimene kui kõigi asjade mõõdupuu – kuid seda peaks pigem aktualiseerima tulemaks toime murelikkusega (matters of concern), millega üldpildis silmitsi seisame.“

Kui mõni eelnimetatu või muu kõrvalnäht tekitab teis muret, rääkige kellegagi.