8. Artishoki biennaal
TAIMED KUI TUNNISTAJAD
 
29. september – 30. oktoober 2022
Tallinna Botaanikaaed

8. ARTISHOKI BIENNAAL
TAIMED KUI TUNNISTAJAD


8. ARTISHOKI BIENNAALI KUNSTNIKUD:

{{k.nimi}}

{{k.text_est}}


8. Artishoki biennaali kirjutajad:

{{ki.nimi}}

{{ki.text_est}}


8. Artishoki biennaali kuraator:

Ann Mirjam Vaikla

on visuaalset ja etenduskunsti ühendava praktikaga rahvusvaheliselt üles astunud nii galeriides, teatrites kui avalikus ruumis. Ta õppis stsenograafiat (BA) Norra Teatriakadeemias ning kaitses magistrikraadi kunsti ja kultuuri alal 2020. aastal Novia Ülikoolis Soomes. Vaikla kureerimisalane praktika on tugevalt seotud loomeresidentuuride valdkonnaga. Ta on Hiiumaal asuva kunstiresidentuuri KORDON kaasasutaja ning tegutseb Tartu Euroopa kultuuripealinn 2024 raames toimuva residentuuriprogrammi kuraatorina. Aastatel 2017–2021 juhtis Vaikla Narva kunstiresidentuuri (NART), keskendudes rahvusvahelistele kogukonda kaasavatele kunstiprojektidele.


The 8th Artishok Biennial
BOTANICAL WITNESSES
 
September 29th – October 30th, 2022
Tallinn Botanic Garden

THE 8th ARTISHOK BIENNIAL
BOTANICAL WITNESSES


Artists of the 8th Artishok Biennial:

{{k.nimi}}

{{k.text_eng}}


Writers of the 8th Artishok Biennial:

{{ki.nimi}}

{{ki.text_eng}}


Curator of the 8th Artishok Biennial:

Ann Mirjam Vaikla

works in the intersection of visual and performing arts, within various contexts at galleries, theatres and public spaces both in Estonia and abroad. She studied scenography (BA) at the Norwegian Theatre Academy and obtained an MA in arts and culture at the Novia University of Applied Sciences, Finland in 2020. Vaikla's curatorial practice is strongly connected with the field of art residencies. She is a co-founder of the art residency KORDON (Hiiumaa island, Estonia) and works as a curator for the residency programme part of European Capital of Culture Tartu 2024. In 2017–2021, Vaikla led the Narva Art Residency (NART), curating contemporary art projects involving community engagement.